מספר מושגים והגדרות הנוגעים לאיכות האוויר בבניינים

לחות יחסית

היקף האחוזים המציינים את כמות אדי המים שבאוויר, ביחס לכמות שהאוויר בטמפרטורה המסוימת יכול לשאת. בפרויקט שיקום נזקים, טיפול בהצפות, נמדדת הלחות היחסית על מנת להבטיח תנאי איכות אוויר אופטימאליים.

מים עומדים

הצפת מי ממקורות שונים על רצפת המבנה. מים עומדים גורמים לעלייה בלחות היחסית במבנה ולעלייה בלחות המשקלית של תכולת המבנה. בעבודות שיקום הצפות ונזקי מים, ובפרויקטים של שיקום נזקים, מסולקים עודפי מים מפרטי ריהוט ומחשבים. כל הציוד מועבר לייבוש עם תנאי אוויר מבוקרים או לתא הקפאה במקרה הצורך.

טחב

היווצרות של פטריות המכסות משטחים אורגניים. הטחב מתפתח בתנאי לחות גבוהים. על ידי טיפול בהצפה ופעילות שיקום נזקים, ניתן לטפל באופן יעיל בבעיית הטחב ולמנוע את היווצרותה.

עובש

גם העובש מתפתח עקב לחות יחסית גבוהה. מושבות עובש עלולות ליצור סכנה של ממש לאדם – דרך רעלנים מטאבוליים החודרים לגוף דרך מערכת הנשימה או בבליעה. טיפול בהצפות ושיקום נזקי מים ע"י חברה מקצועית יבטיח סילוק מוחלט של הרעלנים.