תרומה לקהילה
 
 

תרומה לקהילה

פתרון ר.ש.ת בע"מ גאה בעובדיה ובמנהליה, שתורמים לקהילה במסגרת פעילויות התנדבותיות שונות.

עובדי פתרון מתנדבים במשמר האזרחי

המשמר אזרחי
התנדבות
פתרון תרומה לקהילה
תרומה לקהילה